Władze Koła

 

                                                  

WYKAZ WŁADZ KOŁA KAZIMIERZA WIELKIEGO P.Z.W WE WŁOCŁAWKU 

 

 

Zarząd Koła nr-125

FUNKCJA

TEL.KOM

Marcin Martynowski

Prezes

601-582-026

Przemysław Łaziński

V-ce Prezes

609-128-849

Czesław Łaziński

Skarbnik

692-266-860

Zbigniew Dąbrowski

Sekretarz

 

Marcin Stawicki

Gospodarz

 

Mariusz Sułkowski

Członek

 

Janusz Nejman

Członek

 

Kazimierz Grzelak

 

 

 

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

   

Jerzy Wojdyła

Przewodniczący

507-393-939 

Krzysztof Konopa

Z-ca Przewodn.

 

Marcin Ulatowski

Członek 

 

  

SĄD KOLEŻEŃSKI

FUNKCJA

TEL.KOM

Adam Ulatowski

Z-ca Przewodn.

695-922-412 

Radosław Hinz

Członek

 

Tomasz Sokołowski

Sekretarz

 

Andrzej Szachewicz

Członek